Punkty sezonowe

Doskonale zdajemy sobie spraw─? z tego, jak wiele korzy??ci przynosi przebywanie na ??wie??ym powietrzu, zw??aszcza gdy sprzyja ku temu pogoda. Lato i zabawa to s??owa, które wywo??uj─? u??miech na twarzy ka??dego dziecka. My postanowili??my po??─?czy─? te dwie rzeczy i stworzyli??my ofert─? punktów sezonowych.

Proponujemy atrakcyjnn─? form─? wspó??pracy dla punktów gastronomicznych, o??rodków wypoczynkowych, sklepów i innych obiektów, zw??aszcza w miejscowo??ciach turystycznych.

W naszej ofercie znale??─? mo??na najwy??szej jako??ci urz─?dzenia - bujaki, automaty si??owo - zr─?czno??ciowe, sprzedaj─?ce oraz wiele innych atrakcji, które umil─? klientom wolny czas.

Mo??emy zaproponowa─? wspó??prac─? na kilka miesi─?cy w sezonie turystycznym.

 

 
 
 
 

Wszelkie prawa zastrze┼╝one 2011, projekt i wykonanie strony: derwi.pl

W czerwcu stronę odwiedziło 6286 osób.